موقعیت خوابگاه

بهترین خوابگاه دخترانه

بهترین خوابگاه پسران

موقعیت خوابگاه

هزینه خوابگاه کالج ITTC ترکیه

هزینه ی خوابگاه ها شامل: صبحانه، شام، هزینه آب، برق، اینترنت، آب گرم و گرمایش، شستشوی لباس می باشد. همچنین خوابگاه ها امکانات سالن ورزش ،اتاق مطالعه،مکان استراحت و… را دارند.

هزینه خوابگاه های ترکیه