دوره ATPL(A)

دوره آموزشی ATPL(A) شما را قادر می سازد تا با رتبه بندی در یک بازه زمانی مناسب، خلبان هواپیمایی شوید. آموزش ATPL(A) شامل مدرک خلبان خصوصی PRL(A) مدرک خلبان تجاری CPL(A)، رتبه بندی ابزار IR(A)، امتیاز چند موتوره CA(A)، و آموزش تئوریک ATPL(A) می باشد.

رایگان!

دوره YDS

برای ورود به بعضی از دانشگاههاي تركيه كارنامه آزمون YDS براي رشته هاي مختلف کارشناسی به کارشناسی ارشد ضروری است، اما در مقاطع فوق ليسانس به دكتري برای تمامي دانشگاه‌های معتبر تركيه، كارنامه آزمون YDS جهت ادامه تحصيل لازم است. آزمون YDS جایگزین آزمونهای KPDS و UDS می‌باشد.اين آزمون به زبان انگليسي، در فصلهای بهار و پاييز برگزار می‌شود. مدرک زبان انگليسي براي مقطع دکتري و تخصص در ترکیه اجباري است.

رایگان!