دوره ALES

آزمون ALES  می توان مخفف عبارت (Akademik Personal ve Lisansustü Egitim Sinavı ) است.آزمون آلس ترکیه توسط مرکز جابجایی و گزینش دانشجو (OSYM) برگزار می شود. برای انتصاب در دانشگاه ها، استخدام مدرسین، معاون پژوهشي، كارشناس، مترجم و مربيان آموزش در مؤسسات آموزش عالی، در  ترکیه متقاضیان باید در این آزمون شرکت کنند.

رایگان!